Dette er 2 klasses egen side.


Her kan du finne det du trenger for å forberede deg til neste katekeseundervisning.


INFORMASJON TIL FORELDRENE  VEDRØRENDE KATEKESEN


kjære foreldre

Det er på grunn av smittesituasjonen i Kristiansand IKKE fysisk katekese i kirken.


Det blir derfor i stedet digital katekese

Den digitale katekesen er felles for klasse 2A og 2B.


Undervisningsfilm blir lagt ut lørdag kl 09:00 og vil kunne ses når det passer dere/dere fra dette tidspunktet. 

Link til filmen vil dere finne nederst på denne siden (fra kl 09).       


Det blir zoom-møte for de av barna som har anledning å delta  med start kl 11:30.

Link til zoom-møtet vil dere også finne nederst på denne siden. katekese lørdag 8 MAI  2021 Kjære barn og foreldre i 2. klasse.

Neste uke feirer vi Kristi Himmelfart og 10 dager senere feirer vi pinsen. Første del av katekesen kommer derfor til å dreie seg om nettopp disse hendelsene. Vi skal se en liten tegnefilm, og etterpå snakke litt mer om høytidene. 

I siste del av katekesen tar vi utgangspunkt i mai måned som Jomfru Marias måned. Vi ser derfor en liten film om Jomfru Maria og hennes betydning for Kirken. Vi vil også  vise en liten film om Maria bebudelse. Med utgangspunkt i ordene til engelen som overbrakte Maria budskapet og til Elisabeth vil vi øve noen ganger på bønnen "Hill deg Maria".

Det skal også bli tid til å synge en Maria-sang. Også dagens formingsaktivitet skal være en hyllest til Guds mor Maria. Vi skal nemlig lage en fin liten Maria-figur som passer fint å henge opp over sengen.  


Til formingsaktiviteten vil barnet trenge:

- papir (gjerne blått)

- fargestifter (hvis hvidt papir)

- blyant, tusj eller lignende 

- litt garn, snor eller hyssing 

- saks

Vi gleder oss til å treffe de flotte barna deres igjen

klem 

Ane og Mogens


sanger vi vil synge er:

Lourdes-hymnen

I Nazarett satt der en jomfru i lønn;

til henne lød engelens hilsen så skjønn:

Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria


Da Gud ville lide og dele vår nød;

fant Han hos Maria et moderlig skjød:

Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria


Med uplettet hjerte bar hun til vår jord;

sin Frelser og Herre, Guds evige Ord:

Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria


Hun fødte sin Gud der i Betlehems stall,

ble mor til de mange som hører Hans kall:

Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria 


Må Gud velsigne deg   

Må Gud velsigne deg, må Gud velsigne deg

Hvert minutt av din tid,

hver en dag av ditt liv

Må Gud velsigne deg 


Bønner vi ber:

Hill deg Maria 

Hil deg Maria, full av nåde; Herren er med deg.

Velsignet er du iblant kvinner, og velsignet er ditt livs brukt, Jesus.

Hellige Maria, Guds mor, Be for oss syndere,

nå og i vår dødstime, amen 


Fader vår

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen.
Dine kateketer

Ane Ugland Albæk

tlf 905 19 841

ane.ugland.albaek@uia.no

Mogens Albæk

tlf 991 55 589

mogens.albaek@politiet.no