Dette er 2 klasses egen side.


Her kan du finne det du trenger for å forberede deg til neste katekeseundervisning.


INFORMASJON TIL FORELDRENE  VEDRØRENDE KATEKESEN


kjære foreldre

Det er på grunn av smittesituasjonen i Kristiansand IKKE fysisk katekese i kirken.


Det blir derfor i stedet digital katekese

Den digitale katekesen er felles for klasse 2A og 2B.


Undervisningsfilm blir lagt ut lørdag kl 09:00 og vil kunne ses når det passer dere/dere fra dette tidspunktet. 

Link til filmen vil dere finne nederst på denne siden (fra kl 09).       


Det blir zoom-møte for de av barna som har anledning å delta  med start kl 11:30.

Link til zoom-møtet vil dere også finne nederst på denne siden. katekese lørdag 12 JUNI  2021 Kjære barn og foreldre i 2. klasse.

Koordinaor for katekesen i St. Ansgar, Mona informerer om at kateksen lørdag 12 juni gjennomføres som fysisk katekese. Dvs som klasseundervisning i menighetens lokaler.

Kateketer er Van og Than.

vi er dessverre forhindret, men ønsker alle barn og foreldre en riktig god sommer.

Ane og Mogens


Dine kateketer

Ane Ugland Albæk

tlf 905 19 841

ane.ugland.albaek@uia.no

Mogens Albæk

tlf 991 55 589

mogens.albaek@politiet.no