Velkommen til katekeseåret 2020/2021

 

Katekesen er et tilbud om katolsk kristendomsundervisning for alle barn og ungdommer som går i 1. – 9. klasse.


Her treffer katolske barn og ungdommer hverandre og lærer om katolsk tro, fortellinger fra Bibelen, messens liturgi, kristne sanger samt at de får en bedre forståelse av høytidene i løpet av kirkeåret. Vi ønsker å skape et godt sosialt miljø slik at barna føler seg som en del av fellesskapet i menigheten. Katekesen støtter foreldrene i å gi en levende tro videre til barna og bidrar til at barna kan utvikle sin religiøse identitet i den katolske troen. Foreldrene har hovedansvaret, slik de lovet det ved barnas dåp. Ingen katekese i kirken kan erstatte et praktiserende katolsk hjem.

 

Denne høsten er organiseringen av katekesen forskjellig fra andre år på grunn av Covid-19 pandemien og gjeldene smitteverntiltak. Konsekvensen er at vi må ha katekese i de største rommene vi har i menighetshuset vårt, KIGA, og i kirka for å overholde en meters-regelen. Dette betyr at vi må ha katekese to lørdager i måneden, den første lørdagen i måneden for Gruppe 1 som er 4., 8. og 9. trinn, og den andre lørdagen i måneden for Gruppe 2 som er 2., 3., 5., 6., og 7. trinn. Det er katekese både på formiddagen og ettermiddagen.

 

Gruppe 1 har katekese første lørdag i måneden, men i september har Gruppe 1 katekese 19. september fordi det er konfirmasjon i menigheten 5. september.

 

Katekeseplan for høsten 2020: 


Gruppe 1 har katekese første lørdag i måneden: 19.09., 03.10., 07.11., 05.12.

  • kl. 10.00 – kl. 13.00: 4. og 9. trinn
  • kl. 13.00 – kl. 14.00: Katekesemesse
  • kl. 14.00 – kl. 17.00: 8. trinn

OBS! Første trinn har katekese digitalt på zoom.

Gruppe 2 har katekese andre lørdag i måneden: 12.09., 10.10., 14.11., 12.12.

  • kl. 10.00 – kl. 13.00: 2. trinn og 3. trinn
  • kl. 13.00 – kl. 14.00: Katekesemesse
  • kl. 14.00 – kl. 17.00: 5., 6. og 7. trinn

 

Katekeseplan for våren 2021 kommer når vi vet mer om smittesituasjonen for covid-19 i Norge.

 

Barna og ungdommene må ta med seg pennal og skrivebøker. De får servert mat og drikke i klasserommene der de har katekese. Pauser ute har de på forskjellige tidspunkter. Barna har ikke lov til å gå ut i byen i pausene, men ungdommene på 8. og 9. trinn kan gå ut i byen.


OBS - fra november og inntil videre har 1 og 2 klasse digital katekese