Dette er 1 klasses egen side.


Her kan du finne det du trenger for å forberede deg til neste undervisning.I år blir katekesen digital.

Det betyr at du ikke kommer til kirken for å gå på kirkeskolen, men at du blir hjemme og deltar på PC eller telefon.


Hver måned vil du på katekeselørdagen finne en film  her på denne siden. Den filmen skal du se.

Filmen vil fortelle deg noe om Gud, Jesus og Kirken som du kanskje ikke visste fra før. I løpet av filmen skal vi også øve oss litt på bønn og på noen av de sanger vi synger i Kirken.


Og så vil der i filmen også være en liten oppgave hvor vi ønsker at du skal lage noe fint. Det som heter en formingsoppgave.

Det er fordi vi vet at vi husker noe vi har lært enda bedre når vi også "leker" litt med det. Derfor vil oppgaven (eller det du skal lage) hver gang handle om det vi har snakket om i filmen.


kl 15 på katekselørdagen møtes vi på Zoom (video). Fint om du da tar med det du har laget. Vi gleder oss til å se hvor fint det ble


Til foreldrene

Katekesedag vil være den andre lørdagen i hver måned. Begynnende med lørdag 9 januar. 


At katekesen for 1 klasse er digital betyr:

  • Undervisningen foregår i form av en film barna skal se hjemme. De kan bruke PC, nettbrett eller telefon til å se filmen. I filmen viser vi i tillegg til undervisningen en ting (bilde eller gjenstand) som vi ønsker barna skal lage etter å ha sett filmen
  • Samtale med barna foregår som videomøte. Vi vil gjerne at barna da har med seg det de har laget. 

 

Filmene og link til videomøte legges ut på denne nettsiden. 


Vi vil senest dagen før katekesedagen legge ut informasjon om hvilket materiale barna vil trenge for å lage aktiviteten (f.eks. saks, limstift, fargestifter osv). Informasjonen legges ut på denne siden.


Film kan ses fra kl 09:00 på katekesedagen. Filmen ligger på nett, så den kan startes når som helst  det passer.

Videomøte vil være kl 15:00. Fint om barnet er klar noen minutter før.

 

Nederst på denne siden finner dere telefonnummer og e-postadresse til oss. 

Dere er alltid hjertelig velkommen til å kontakte oss  med ideer, forslag, kommentarer eller spørsmål.


Ane og Mogens katekese lørdag 12. JUNI  2021


 Kjære barn og foreldre i 1. klasse.

Junikatekesen for 1 klasse er avslutningen på barnas første katekeseår. Digitalt og i skyggen av Coronapndemien.

Vi håper barna nå får mulighet for å delta i "riktig" katekese neste skoleår, og kan treffe vennene sine på ordentlig.

Katekesen juni blir som vanlig. Film fra kl 09, og zoom-møte kl 15 for de som har anledning.

I denne siste katekese i 1. klasse tar vi et tilbakeblikk på det vi har snakket sammen om i år.

"Parolen" for katekesen for 1 klasse er "Gud elsker oss". Intet utgangspunkt for barns trosopplæring kan være bedre enn dette.

Å begynne sin reise gjennom troens mysterier med vissheten om at vi alle er både ønsket og elsket.

Det har derfor vært et overordnet mål for kateksen i år å hjelpe barna med å utvikle sin "fornemmelse" eller forståelse av Gud. Hvem er Gud og hva vil han. Det har gitt os anledning til å snakke om Gud Fader spm skapte alt og alle, om Gud sønnen, Kristus som var Gud, men også menneske og viste veien tilbake til Faderen og om Gud Den hellige Ånd, budbringeren. 

I dag tar en rask tilbakeblikk og samler tråde fra årets første katekeser, som jo i tur og orden introduserte skikkelsene i Den hellige Treenighet.

Vi tar også et tilbakeblikk på da vi snakket om Kirken, som det fjerde leddet i trosbekjennelsen, og som veien Kristus anviste.

Avslutningsvist ser vi på Jesu fødsel, julen som alle barn elsker å dvele ved og på Hans død og oppstandelse som jo er bærebjelken i hele vår tro. Kristi frelsergjerning er et krevende mysterium å forholde seg til, og påsken blir tema mange ganger i katekesen i årene som kommer. Vi håper barna fra deres første år tar med seg budskapet om at Jesus ble født og døde og ble levende igjen for VÅR skyld. Så enkelt og så vanskelig.

vi repeterer også de bønner og de sanger vi har brukt mest i år.

formingsaktiviteten blir i dag tegning og fargelegging av et motiv av Den hellige Treenighet.


Barna vil trenge:

- papir

- blyant

- fargestifter 


sanger vi synger:

  • Fader du har skapt meg 
  • Må Gud velsigne deg 


bønner vi ber

  • korsets tegn 
  • fingerbønnen 
  • Farder Vår