Denne siden er for tiden ikke i bruk.


4. klasse har ordinær katekese og bruker derfor ikke denne nettsiden

Spørsmål vedrørende katekesen 

rettes til menighetens kontaktperson:


Mona Jacobsen Jardim 

Copyright © St Ansgar katolske menighet