St. Ansgar katolske menighet

KATEKESEN


Du har kommet til 7. klasses hjemmeside. 

Denne siden brukes når vi ikke har mulighet forå gjennnomføre "vanlig" undervisning i menighetens lokaler.


Her vil du da finne materiale du trenger til forberedelse og du vil finne link for oppkopling til videomøte.


OBS  KATEKESE LØRDAG 5 MARS ER FLYTTET TIL LØRDAG 12 MARS 


Katekesen gjennomføres fysisk. 

Vi begynner med messe kl 13:00.

Etter messen er det felles undervisning (retrett) for alle ungdommer på 7 trinn og oppover. 

Etter undervisningen er det skriftemål etterfulgt av lunsj.

Siste del av katekesen er vanlig undervisning i klasserommet (ungdomskjelleren). 

vi avslutter kl 17.


mvh


Ane og Mogens 
Dine kateketer

Ane Ugland Albæk 

tlf 905 19 841 

ane.ugland.albaek@uia.no

Mogens Albæk 

tlf 991 55 589 

mogens.albaek@politiet.no