Velkommen til katekesens egen nettside


St Ansgar Katolske Menighet 

Kristiansand 


St. Ansgar Katolske Menighet 

Kristiansand


KATEKESE FOR BARN OG UNGE

Katekesen er et tilbud om katolsk kristendomsundervisning for alle barn og ungdommer som går i 1. – 9. klasse.


Her treffer barn og ungdommer andre katolske barn og ungdommer og lærer om katolsk tro, fortellinger fra Bibelen, messens liturgi, kristne sanger samt at de får en bedre forståelse av høytidene i løpet av kirkeåret.

Vi ønsker å skape et godt sosialt miljø slik at barna føler seg som en del av fellesskapet i menigheten.

Katekesen støtter foreldrene i å gi en levende tro videre til barna og bidrar til at barna kan utvikle sin religiøse identitet i den katolske troen. Foreldrene har hovedansvaret, slik de lovet det ved barnas dåp.

Ingen katekese i kirken kan erstatte et praktiserende hjem.


Elever (og foreldre):

Finn ditt klassetrinn i knapperaden øverst.

På klassens side finner du informasjon og materiell til neste undervisning.

Du finner også kontaktinfo til kateketene (lærerne) dine